U petak 15. juna 2018. god. u školskom holu promovisana je ovogodišnja generacija maturanata JU poljoprivredne škole Banja Luka.

Riječ je o nemalo 200 svršenih šrednjoškolaca četvrtog i trećeg stepena stručne spreme sljedećih zanimanja: veterinarski, poljoprivredni i prehrambeni tehničar, te mesar, pekar i cvjećar-vrtlar.

Diplome o završenoj srednjoj školi maturantima su uručile odjeljenjske starješine, a svečanoj promociji je prisustvovao i v.d. direktora škole.

Za ovu priliku školski hol je posebno uređen.

Maturanti Poljoprivredne,

SMJELO KROZ ŽIVOT!!!

Dragiša Ilisić, prof.

FOTO:

III6

III7

III11

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

IV10