Promocija proizvoda Poljoprivredne škole realizovana je u organizaciji “Zrave logike” 27.12.2015.god. sa početkom u 12,00 časova do 16,00. u Zimzogradu. 30.12.2015.god. snimana je reportaža o aktivnostima Poljoprivredne škole. Jedna od aktivnosti je i pružanje mogučnosti zapošljavanja mladih ljudi, kojima je škola omogučila da prometuju proizode škole i krišćenje kancelarijskog i magacinskog prostora bez nadoknade.Emisiju je snimila RTRS, a reportaža če biti prikazana 14.01.2016.god. u 16,00 časova.

F O T O