U srijedu 20.4. ispred škole, održana je izložba učeničkih postignuća, kao i prezentacija zanimanja. Posjetioci su imali priliku da vide proizvode iz školske pekare i školske ekonomije. Na izložbi su predstavljeni i radovi učenika  inovatora.

 Istog dana održano je i školsko takmičenje iz engleskog jezika.

Ekipa sekcije Crvenog krsta predstavila je pokaznu vježbu pružanja prve pomoći.

F O T O