Program projekat sedmice

 

Utorak, 28.4.2015. godine – Izložba pasa

 

Lokacija: školsko dvorište

Satnica: od 10,00 časova

Zaduženi za organizaciju izložbe: Dejan Vujanić i  Aktiv  veterinarske grupe predmeta

Prijavu pasa vršiti kod zaduženih profesora , a na dan izložbe u 9,00h na zapisničkom stolu. Učenici koji dovedu psa na izložbu, oslobođeni su nastave!

 

Srijeda, 29.4.2015.godine- Izložba učeničkih dostignuća iz stručnih predmeta  i prezentacija zanimanja

 

Lokacija: školski hol

Satnica: od 10,00 – 15,00 časova

Zaduženi za organizaciju izložbe i prezentaciju zanimanja:  Jadranka Simić-Lalović ( za zanimanje veterinarski tehničar), Miroslava Pašić-Peulić ( za zanimanje poljoprivredni tehničar), Mirela Kunić ( za zanimanje prehrambeni tehničar), Slavica Baroš i Nemanja Jelić ( za zanimanje pekar), Mirko Jelisavac ( za zanimanje mesar), Vanja Perendija ( za zanimanje cvjećar –vrtlar).

Koordinator  za organizaciju aktivnosti: Tamara Đumić-Nalesnik

Profesionalno informisanje učenika  – posjeta učenika osnovnih škola

Lokacija: školski hol

Zaduženi: stručni saradnici

Četvrtak, 30.4.2015. godine  – Sportska takmičenja  i prezentacija   sekcija, organizacija i opšteobrazovnih predmeta

Lokacija: Poljoprivredna škola Banja Luka –  školsko igralište i školski hol

Satnica: od 8,00 časova

Zaduženi: za sportske aktivnosti Radmila Blagojević, a za ostale  aktivnosti profesori zaduženi za sekcije i organizacije  i predmetni profesori

Koordinator  za organizaciju aktivnosti: Tamara Đumić-Nalesnik

Profesionalno informisanje učenika  – posjeta učenika osnovnih škola

Lokacija: školski hol

Zaduženi: stručni saradnici

 

Banja Luka, 20.4.2015.                                                                                                   

Direktor:

Edi Haneš, prof.