PROGRAM RADA SAVJETA UČENIKA

 

SADRŽAJI PROGRAMA

DINAMIKA REALIZACIJE

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Formiranje Savjeta učenika ( izbor predstavnika svih odjeljenja )

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbor organa Savjeta učenika ( njihove obaveze i dužnosti )

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvajanje programa rada Savjeta učenika

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna akcija na nivou škole

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učešće u izradi Programa praćenja i smanjenja broja izostanaka učenika u školskoj 2014/15.god. i realizacija Programa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Aktivnosti na unapređenju kulture ponašanja učenika u školi  i van škole

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Unapređenje higijene u školi (higijena toaleta, svlačionica u fiskulturnoj sali, svlačionica u prostorijama za obavljanje praktične nastave )

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Prijedlog mjera za uređenje objekata za presvlačenje učenika na školskoj ekonomiji i školskom voćnjaku

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Obilježavanje Dana srednjoškoloca 17.10.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripreme i rad na volonterskom projektu

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad sekcija u školi ( iniciranje aktivnosti sekcija, saradnja Savjeta učenika sa rukovodstvom sekcija )

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Prisustvo sjednicama Nastavničkov vijeća

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Formiranje školskog muzičkog sastava i nabavka potrebne opreme

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznavanje sa osnovnim pravima djeteta- Konvencija o pravima djeteta ( prvi razred se upoznaje sa Konvencijom, prezentovanje na panoima u učionicama članova iz Konvencije)

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilježavanje dana dječijih prava, 20.11.

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketiranje učenika u vezi sa maturskom ekskurziijom ( u saradnji sa pedagogom)

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Anketiranje učenika u vezi sa proslavom maturske večeri

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Iniciranje i realizovanje kulturnih dešavanja u školi

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Organizovan odlazak u bioskop i pozorište

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Analiza uspjeha u učenju i vladanju i prijedlog mjera za poboljšanje

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Posjeta domu “Rada Vranješević ” i Zavodu za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Saradnja sa SU drugih srednjih škola

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv side

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Humanitarna akcija za djecu iz Zavoda Dr M.Zotović

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Realizovanje ankete na nivou škole   Odnos učenik – profesor

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Saradnja sa Savjetom roditelja

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Učešće u aktivnostima obilježavanja školske slave -Sv. Sava

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Uređenje učionica i školskog dvorišta

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Edukacija učenika  – prevencija m.delinkvencije  i ovisnosti

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Aktivnosti u okviru projekat sedmice

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Aktivnosti u okviru profesionalne orijentacije učenika završnog razreda osnovne škole i maturanata PŠ

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Učešće u izboru učenika generacije

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

Prezentacija rada SU  ( za Nv i druge zainteresovane )

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

Analiza rada Savjeta učenika

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*