PROGRAM RADA SAVJETA RODITELJA JU POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BANJALUKA U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

 

PERIOD

PROGRAM RADA

SEPTEMBAR

-Izrada  programa rada Savjeta roditelja za tekuću školsku godinu;

-Konstituisanje Savjeta roditelja, izbor  rukovodstva i verifikacija novih članova;

-Upoznavanje članova Savjeta roditelja sa zakonskim odredbama o radu Savjeta roditelja u školi;

-Razmatranje uspjeha učenika u prošloj školskoj godini.

OKTOBAR

-Pregled godišnjeg programa rada škole za tekuću školsku godinu;

-Saradnja sa Savjetom učenika;

-Predstavljanje stavova roditelja Školskom odboru;

-Prijedlog mjera za smanjenje izostanaka učenika.

NOVEMBAR

-Analiza i mogućnosti poboljšanja izvođenja praktične nastave;

-Rad članova Školskog odbora iz reda Savjeta roditelja;

-Prijedlog mjera bezbjednosti učenika u školi.

DECEMBAR

-Prijedlog pokretanja aktivnosti za izvođenje ekskurzije učenika;

-Učešće u obilježavanju dana škole 27.1.2015. godine;

-Prijedlog aktivnosti oko pomoći učenika koji spadaju u kategoriju socijalno ugroženih.

JANUAR

-Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju prvog polugodišta tekuće školske godine;

-Obilježavanje školske slave;

-Prijedlog tematskih predavanja.

FEBRUAR

-Davanje prijedloga na afirmaciji škole (prijedlog za aplikaciju nagrada na nivou grada, RS, BiH);

-Prijedlog realizacije jednodnevnih izleta učenika škole;

-Prijedlog zaključaka za poboljšanje uspjeha i vladanja učenika škole.

MART

-Prijedlog oko aktivnosti organizovanja maturske večeri;

-Saradnja sa Savjetom učenika;

-Obilježavanje 8. Marta;

-Predstavljanje Savjeta roditelja Školskom odboru;

-Analiza izvođenja praktične nastave učenika;

-Prijedlog aktivnosti oko izvođenja projekat sedmice.

APRIL

-Obilježavanje Dana grada Banje Luke;

-Učešće u realizaciji projekat sedmice;

-Izvođenje jednodnevnog izleta za učenike škole.

MAJ

-Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika;

-Realizacija tematskih predavanja;

-Angažovanje u humanitarnim i volonterskim akcijama;

-Rad na zaštiti i uređenju školske sredine;

-Prijedlog Savjeta roditelja za izbor učenika generacije;

-Saradnja s lokalnom zajednicom.

JUNI

-Analiza realizovane maturske večeri;

-Analiza realizovane ekskurzije učenika škole;

-Analiza uspjeha u učenju i vladnju maturanata škole;

-Učešće u obilježavanju kraja nastavne školske godine.

 

 

Koordinator za Savjet roditelja                                                                  Predsjednik Savjeta roditelja

Sanja Vujović, dipl. psiholog                                                                                    Duška Slijepac