Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević primio je 22.8.2017. godine predstavnike nastavnika iz Republike Srpske, koji su od 23. do 31. jula ove godine učestvovali na seminaru o Holokaustu u organizaciji Međunarodne škole za proučavanje Holokausta Jad Vašem u Izraelu.

Na ovom seminaru za nastavnike srednjih škola iz Republike Srpske i Republike Srbije učestvovalo je 12 nastavnika, a jedan od njih je i Dragiša Ilisić, prof. Poljoprivredne škole Banja Luka. Cilj seminara bio je da obuči nastavnike kako predavati o Holokaustu.

Na sastanku je razgovarano o Jad Vašemovom pedagoškom pristupu temi Holokausta i istaknuto da je seminar bio veoma uspješan i koristan.

Rezultati ovakvog pedagoškog pristupa, naveli su sagovornici, trebalo bi, između ostalog,  da budu: uvid u univerzalnost teme Holokausta u razmišljanju o svijetu i čovjeku, sticanje osnovnih znanja o Holokaustu na osnovu bogate dokumentarne građe, razvijanje kritičkog mišljenja i više intelektualno nego empatičko promišljanje sudbine drugog te poštovanje univerzalnih principa humanosti.

Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci Goran Latinović u ime kolega iskazao je zahvalnost Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske koje je pomoglo organizaciju puta u Jerusalim.