Prvi akreditovani univerzitet sa međunarodno priznatim diplomama.

Prezentacija Univerziteta za poslovne studije realizovana dana 13.3.2018.godine.

F O T O

Više o www.univerzitetps.com