Prezentacija Univerziteta za poslovne studije

Dana 16.3.2017. godine organizovana je prezentacija Univerziteta za poslovne studije.

Više o Univerzitetu na www.univerzitetps.com.