Prezentacija Tehnološkog fakulteta realizovana je 1.3.2018.godine za maturante Poljoprivredne škole.

Više o Tehnološkom fakultetu na www.tf.unibl.org.