Prezentacija Panevropskog Univerziteta  Apeiron održana je 31.3.2016. godine.

Svi maturanti su dobili Brucoški vodič za akademsku 2016/17. god. Više o Univerzitetu na inertnet stranici: www.apeiron-uni.eu