Dana 12.12.2016. godine organizovana je prezentacija Komunikološkog koledža.

Više o koledžu na www.kfbl.edu.ba