Prezentacija Komunikološkog  koledža

Više o koledžu: www.kfbl.edu.ba

Prezentacija Fakulteta za bezbjednost i zaštitu

Prezentacija realizovana dana 23.4.2014.godine.

Više o fakultetu: www.fbzbl.net 

Prezentacija Univerziteta za poslovne studije

  

Prezentacija realizovana dana 24.4.2014.godine

Više o univerzitetu: www.univerzitetps.com

Tehnološki fakultet Banja Luka

Više o Tehnološkom fakultetu: http://tf.unibl.org/

Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Više o Poljoprivrednom fakultetu: http://agrofabl.org/

Panevropski Univerzitet Apeiron

Prezentacija i podjela reklamnog materijala (Brucoški vodič) realizovana 11.4.2014.

Više o koledžu: http://www.apeiron-uni.eu/

PIM Univerzitet Banja Luka

Prezentacija Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment

Više o Univerzitetu: www.univerzitetpim.com