·      Prezentacija Komunikološkog  koledža

Prezentacija planirana 14.4.2015. godine u 13,30 časova u prostorijama Poljoprivredne škole.

Više o koledžu: www.kfbl.edu.ba

 

·         Prezentacija Univerziteta za poslovne studije

Učenici četvrtog razreda Poljoprivredne škole Banja Luka posjetili su Univerzitet za poslovne studije dana 17.2.2015.godine.

Predstavnici Fakulteta posjetili su školu 27.3.2015.godine.  

Više o univerzitetu: www.univerzitetps.com

 

·         Posjeta Tehnološkom fakultetu Banja Luka

Učenici Poljoprivredne škole posjetili su Tehnološki fakultet 17.3.2015.godine.

Više o Tehnološkom fakultetu: http://tf.unibl.org/

 

·         PIM Univerzitet Banja Luka

Prezentacija Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment realizovana 25.3.2015.godine

Više o Univerzitetu: www.univerzitetpim.com

 

·         Posjeta Prirodno –matematičkom fakultetu Banja Luka

Učenici Poljoprivredne škole posjetili su Prirodno –matematički fakultet 17.2.2015.godine.

Više o PMF: www.pmf.unibl.org

 

·         Prezentacija Univerziteta “Bijeljina”  realizovana 27.3.2015.godine

Više o Univerzitetu: www.ubn.rs.ba

·        

Fakultet “Koledž kozmetologije i estetike”Banja Luka

Prezentacija fakulteta “Koledž kozmetologije i estetike”Banja Luka

 realizovana 21.4.2015.godine.

Više o fakultetu: www.fakultetkozmetologije.com