logo-skola

Preraspodjela praktične nastave za učenike drugog razreda smjer prehrambeni tehničar će se izvršiti prema sledećem rasporedu:

RASPORED ZA  II 5, II 10 (od 16.8.2017. do 25.8.2017.)

RASPORED ZA  II 5, II 10 (od 28.8.2017. do 31.8.2017.)

Preraspodjela praktične nastave za učenike trećeg razreda smjer prehrambeni tehničar će se izvršiti prema sledećem rasporedu:

RASPORED ZA  III 5, III 10 (od 1.8.2017. do 10.8.2017.)

RASPORED ZA  III 5, III 10 (od 11.8.2017. do 15.8.2017.)