Prehrambeni tehničari-preraspodjela praktične nastave

Spisak učenika koji su dužni doći na praktičnu nastavu  u ponedjeljak 25.8.2014 u 9 časova

1.David Zorić

2.Stefan Preradović

3.Dajana Savanović

4.Tamara Karan

5. Vojislav Malinović

6.Dragica Raca