Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 348 800
Faks +387 51 348 805
Veb-sajt www.au.unibl.org
E-pošta info@aubl.org
Adresa Univerzitetski grad,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 462 543
Faks +387 51 462 543
Veb-sajt www.aggf.unibl.org
E-pošta info@aggfbl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Ekonomija i poslovno upravljanje, a na drugom ciklusu studija na studijskim programima: Finansije, bankarstvo i osiguranje; Finansije i revizija javnog sektora; Međunarodna ekonomija; Poslovna ekonomija; Aktuarstvo i International master for business and administration. Treći ciklus studija Ekonomija licenciran je 2015. godine.

Telefon +387 51 430 010
Faks +387 51 430 053
Veb-sajt www.ef.unibl.org
E-pošta kontakt@efbl.org 
Adresa Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
Svi studijski programi organizovani su prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 221 824
Faks +387 51 211 408
Veb-sajt www.etf.unibl.org
E-pošta office@etfbl.org
Adresa Patre 5, 78000 Banja Luka
Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija. Nastava se izvodi na svim studijskim programima na prvom i na drugom ciklusu studija.

Telefon +387 51 433 000
Faks +387 51 465 085
Veb-sajt www.mf.unibl.org
E-pošta info@aubl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
Studijski programi: Medicina, Stomatologija i Farmacija organizovani su prema integrisanom modelu studija (6+3), a studijski program Zdravstvena njega organizovan je prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 234 100, 215 454
Faks +387 51 215 454
Veb-sajt www.med.unibl.org
E-pošta medicinskifakultet@yahoo.com
Adresa Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 390
Faks +387 51 312 580
Veb-sajt www.agro.unibl.org
E-pošta dekanat@agrofabl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Studijski program Pravo je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 339 001
Faks +387 51 460 602
Veb-sajt www.pf.unibl.org
E-pošta dekanat@pravobl.com
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Vitomir Popović, redovni profesor

Svi studijski programi su organizovani prema  trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 319 142
Faks +387 51 311 178
Veb-sajt www.pmf.unibl.org
E-pošta sekretarica@pmfbl.org
Adresa Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka

Studijski program Rudarstvo je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija

Telefon +387 51 241 660
Faks +387 51 241 660
Veb-sajt www.rf.unibl.org
E-pošta rudarskifakultet@unibl.rs
Adresa Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 434 357
Faks +387 51 434 351
Veb-sajt www.tf.unibl.org
E-pošta info@tfbl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78000 Banja Luka

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 304 001
Faks +387 51 304 032
Veb-sajt www.fpn.unibl.org
E-pošta info@fpnbl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,

78000 Banja Luka

Studijski program Opšti ­nastavnički je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski program Sport prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 280
Faks +387 51 312 280
Veb-sajt www.ffvis.unibl.org
E-pošta ffvis@blic.net
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 340 120
Faks +387 51 340 145
Veb-sajt www.flf.unibl.org
E-pošta filoloski@unibl.rs
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja

Studijski programi: Istorija, Pedagogija, Učiteljski studij i Filozofija organizovani su prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski programi: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Psihologija prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 322 780
Faks +387 51 325 811
Veb-sajt www.ff.unibl.org
E-pošta fil.fakultet@blic.net
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Studijski program Šumarstvo je od 2007. godine organizovan prema trostepenom modelu (3+2+3) studija, a od 2013. godine prema modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 464 628
Faks +387 51 460 550
Veb-sajt www.sf.unibl.org
E-pošta dekanat@sfbl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka
  • Visoka škola unutrašnjih poslova – Pridružena članica

VŠUP je osnovana s ciljem obrazovanja i stručnog usavršavanja budućih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih policijsko bezbjednosnih agencija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Telefon +387 51 333 603
Faks +387 51 333 699
Veb-sajt www.education.muprs.org
E-pošta direktor_vsup@education.muprs.org
Adresa Bulevar Vojvode Živojina Mišića 10A, 78000 Banja Luka