Proljetni radovi uveliko se odvijaju u plastenicima škole.

Salata,špinat, blitva I mladi luk su uveliko u prodaji. Sanirani magacinski prostor omogučava dobre uslove.

Rasad je u pripremi te se jedan dio očekuje u aprilu a drugi dio (za rasađivanje na otvoreno prostoru) u maju. Radi se o količini od

80 000 rasadnog materijala. Sav rasad je na Poljoprivrednom institutu ispitan kad je u pitanju kvalitet.

Škola ima dozvolu-saglasnost za obavljanje prozvodnje rasada od Ministarstva poljoprivrede, šumarsta I vodoprivrede.

Svi proizvođači koji su zainteresovani za polaganje proizvodnje rasada, sticanje sertifikata mogu se obratiti na telefon

065/831-111.

F O T O