Prilog Radio Televizije Republike Srpske, objavljen u jutarnjem programu

13.10.2016. godine, o praktičnoj nastavi za zanimanje pekar

možete pogledati O V D J E