Program “PrilikaPlus” kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Švajcarska ambasada u BiH, zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske organizovao je stručnu raspravu na temu “Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada: Praksa u obrazovnom procesu”.

Ova je druga u nizu stručnih rasprava u smislu apela za partnerstvom obrazovnog sistema sa tržištem rada kako bi se bolje i adekvatnije kreirali obrazovni programi na svim nivoima obrazovanja. Stručna rasprava organizovana je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u srijedu 25.2.2015. godine. Ispred Poljoprivredne škole Banja Luka u raspravi je učestvovao direktor Edi Haneš.