logo-skola

Dualni sistem izvođenja praktične nastave u našoj školi uveden je 1998. god. Riječ je o modelu u kojem učenici dio nastave pohađaju redovno u školi, a dio na stručnoj praksi u različitim firmama.

Naša škola je, u ovoj školskoj 2018-2019. godini sklopila ugovore sa 60 poslodavaca kod kojih naši učenici obavljaju praktičnu nastavu. 170 učenika, praktičnu nastavu, jednim dijelom ili u potpunosti, obavlja kod poslodavca.

Za sada, ta praksa nije plaćena, ali jedan broj poslodavaca prepozna potrebu i na određene načine, kao što su stipendije, snošenje troškova za sanitarnu knjižicu ili prevoz, doprinesu i olakšaju učenicima školovanje.

Znatan broj učenika, nakon uspješno završene srednje škole, ostaje da radi upravo kod poslodavaca i u firmama u kojima su i obavljali praktičnu nastavu.

Ovom prilikom želim da se zahvalim svim poslodavcima sa kojim sarađujemo, a ujedno pozovem da nam se obrate i svi oni koji žele i imaju mogućnosti da prime u svoja preduzeća učenike, zanimanja koja školujemo, kako bi kod njih mogli obavljali praktičnu nastavu.

Hvala još jednom na do sada uspješnoj saradnji svim poslodavcima!

F O T O

Koordinator praktične nastave:

Bojana Vučić