Udruženje građana „Perpetum mobile“ već petu godinu u saradnji sa našom školom realizuje projekat po nazivom “Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima i osporavanje rodnih sterotipa“. U okviru navedenog projekta realizuju kampanju „Reaguj ljudski, protiv nasilja!“ sa ciljem da se podigne svijest i promijene stavovi i ponašanja mladih, a posebno srednjoškolaca o važnosti spriječavanja i adekvatnog reagovanja na razne oblike nasilja među mladima.

Kroz navedenu kampanju u Poljoprivrednoj školi je 15.11.2018. godine organizovano „Potpisivanje deklaracije protiv nasilja“. Učenici i profesori škole su tokom trajanja velikog odmora potpisivali dekleraciju.

Deklaracija Reaguj ljudski – protiv nasilja