Aktivnost koje je vodila Privredna komora Republike Srpske područna komora Banja Luka, čiji smo mi član između privrednih subjekata i srednjih stručnih škola ragije Maribor realizuje se već treći susret. Susret je između biotehniške škole Maribor i poljoprivredne škole Banjaluka.  14. i 15. oktobra direktor škole Anton Krajnc sa pomoćnicom, pedagogcom i profesorom ekonomije posjetili su našu školu gdje je održana svećana sjednica nastavničkog vijeća i razmjenjena iskustva.Saradnja se nastavlja posjetom naših učenika i profesora biotehniškoj školi Maribor.

Naša dugogodišnja saradnja između poljoprivredne škole – “GRM”Novo Mesto se nastavlja i to uspješno. Na poziv direktorice Vide Hlebec u okviru realizovanog projekta, škola je pridruženi član, “poljoprivredni proizvodi naših baka i djedova (haljda, lan, konoplja, pir, raž ). Projekat nam je u cjelosti predstavljen. 15.10.2015.god.a ujedno smo prisustvovali Danu otvorenih vrata sa različitim izložbama i radioicama. Prestavili smo se videoaplikaciom i rad pojoprivene škole Banjaluka.

U posjeti su bili i učenici naše škole;Bojanić Andrija IV-3 Šukalo Milica III-10 i Brdan Marijana IV-5 sa direktorom škole.

Imali smo susret i sa direktorom Centra Tonetom Hrovatom i njegovim timom za izradu projekata. Ulazimo u realizaciju istih i dogovoren je susret u Banjaluci.

FOTO