U okviru projekta “Želim biti samostalan da ne budem sam” koji realizuje Udruženje u partnerstvu sa Rehabilitacionim centrom “Dr. Miroslav Zotović”u cilju podizanja socijalnih vještina mlađih štičenika Centra predviđeno je niz aktivnosti između ostalog i posjetu izvođenja praktične nastave učenika Poljoprivredne škole.

Ista je realizovana gdje su štičenici upoznati sa načinom izvođenja praktične nastave prehrambenih tehničara i zanimanje pekar. U pekari su degustirali pekarske proizvode, a prehrambeni tehničari su ih častili sa 100% sokom od jabuka.