U CILJU PROFESIONALNOG INFORMISANJA MATURANATA ORGANIZOVAĆE SE

POSJETA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU  U BANJOJ LUCI  U ČETVRTAK, 14. APRILA U 12,00 ČASOVA.

PREZENTACIJI FAKULTETA PRISUSTVOVAĆE I ZADUŽENI PROFESORI.

POZIVAMO MATURANTE DA POSJETE FAKULTET I DOBIJU POTREBNE INFORMACIJE O STUDIRANJU.

Banja Luka, 11.4. 2016.

Direktor:

Edi Haneš, prof.