Dana 29.4.2014.godine  u 11,00h planirana je posjeta Poljoprivrednom  fakultetu u Banjoj Luci. Cilj posjete je profesionalno informisanje maturanata.

Više o fakultetu: http://agrofabl.org/