U CILJU PROFESIONALNOG INFORMISANJA MATURANATA ORGANIZOVAĆE SE

POSJETA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU U BANJOJ LUCI  U ČETVRTAK, 7. APRILA U 12,00 ČASOVA.

PREZENTACIJI FAKULTETA PRISUSTVOVAĆE I ZADUŽENI PROFESORI.
POZIVAMO MATURANTE DA POSJETE FAKULTET I DOBIJU POTREBNE INFORMACIJE O STUDIRANJU.

Banja Luka, 30.3. 2016.

Direktor:
Edi Haneš, prof.