U okviru aktivnosti vezanih za profesionalnu orijentaciju i svega onoga što učenicima može pomoći pri daljem odabiru zanimanja, organizovana je posjeta Poljoprivrednom fakultetu, za učenike četvrtih razreda.

Tamo su, u sklopu uvodnog predavanja, mogli saznati nešto više o organizaciji fakulteta, studijskim programima kao i načinu izvođenja same nastave. Tog dana imali su priliku odabrati laboratoriju i praktično proći kroz određene zadatke u istoj. Ostatak vremena proveli su družeći se sa studentima tog fakulteta i obilazeći sve ono čime fakultet raspolaže a što bi njima, kao budućim studentima, moglo biti od koristi.

F O T O

Koordinator praktične nastave:

Bojana Vučić, prof.