Marie Bergström

Prošle sedmice u posjetu našoj školi došla je savjetnica švedskog ambasadora Marie Bergström. Poštovana gošća je obišla plastenike naše škole, prehrambenu radionicu, pekaru i siranu. Bila je oduševljena svim onim što je vidjela. Obećala nas je opet posjetiti.
Nadamo se da će ovakve posjete stvoriti osnove za neke nove projekte koji će još više obogatiti našu praktičnu nastavu u školi.

Nemanja Jelić, prof.praktične nastave