U okviru privredne misije PKRS- Područne privrene komore Banja Luka Gospodarskoj zbornici Štajerske-Maribor Slovenija 17.06.2015.god. predstavnici

Poljoprivredne škole Banjaluka bili su direktor škole Edi Haneš i Bojan Bakal profesor prehrambene tehnologije. Domaćini su nam bili direktor poljoprivredne škole Maribor Anton Krajnc i Kristina Šket pomoćnica. Tema razgovora je bila obrazovanje odraslih kao i razmjena iskustava u obrazovnom sistemu. Saradnja se nastavlja Posjeta je dogovorena za mjesec august.

U posjeti su bili predstavnici Privredne komore, Goran Račić, predsjedni, Ranko Topić,potpredsjednik, Dijana Komosar rukovodilac sektora, Vedrana Prlina, stručni saradnik, Mira Popović, stručni saradnik, Jovanka Salatić, stručni saradnik kao i:

vlasnik firme Prirodno bilje d.o.o. Nedeljko Kusturić, JU Mašinski fakultet Banjaluka prof. Strain Posavljak, Goran Janjić i Zorana Tanasić, Eko-bel Almir Karamehić,
 PZ Agrojapra Nada Nešković-Railić, direktor.

Misiju je otvorila ispred Štajerske gospodarske Komore direktorica mag.Aleksandra Podgornik, častni konzul BiH u Mariboru g. Smail Festić .