U okviru planirane stručne posjete   31.5.2017. učenici drugih i trećih razreda smjer  prehrambeni  i poljoprivredni  tehničar sa odjeljenskim starješinama i grupom profesora posjetili HPK Draksenić

Zaposleni u fabrici za hemijsku preradu kukuruza su nas vrlo ljubazno dočekali  i omogućili da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama takve proizvodnje. Dan smo iskoristili i da obiđemo  Memorijalni centar Gradina kao i manastir Moštanica.

F O T O