U okviru projekta AGRI.DEV.PLUS 2012./311-084,a u saradnji sa Talijanskim Karitasom uz učešče farmera regije Banjaluka i Poljoprivredne škole kao pridružeog člana 02.10.2014.god. izvršena je posjeta farmi „Livač“ u Aleksandovcu. Tu smo, učenici škole,prof.Savanović Branislav,Nada Runjić-predstavnik Školskog odbora i direktor škole Edi Haneš. Obišli smo, u krugu farme i proizvodnju tradicionalnog sira „Trapist“