U organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, dana 10. Septembra 2019. godine našu školu je posjetila delegacija od 30 direktora iz Češke Republike, kao i direktor RPZ-a gospodin Predrag Damjanović. Gosti iz Češke Republike su imali priliku da se upoznaju sa zanimanjima za koja se školuju učenici u Poljoprivrednoj školi, nastavnim planom i programom i uslovima rada na praktičnoj nastavi.

Prilikom obilaska škole vidjeli su učionice, biblioteku i prostoriju za učenike putnike i zbornicu. Takođe, prisutni su imali priliku da vide kako protiče proces proizvodnje u školskim radionicama, kao što su tehnološki proces proizvodnje sira, pekarskih proizvoda i linuju za proizvodnju sokova i pripreme zimnice. Upoznali su se i sa radom na praktičnoj nastavi za veterinarske tehničare. Na školskoj ekonomiji vidjeli su dio poljoprivredne mehanizacije, plasteničku i stakleničku proizvodnju povrća i cvijeća.

Škola se potrudila da na najbolji način ugosti delegaciju iz Češke, kao i da pruži korisne informacije o nastavnom procesu i radu na praktičnoj nastavi.

F O T O