„Porodica na prvom mjestu“ Dječija nedelja od 3. do 9. oktobra 2016.godine

Konvencija o pravima djeteta je pravni akt i ona nas obavezuje, ali nas prije svega obavezuje briga za svako dijete.

Radi ostvarivanja prava djeteta, mora se prije svega jačati porodica i njena mogućnost da odgovori različitim potrebama djeteta u svim fazama njegovog odrastanja, jer  porodica kao primarna i prirodna sredina ima najvažniju ulogu u odrastanju djeteta. Istovremeno se mora jačati saradnja svih subjekata zaštite, ta saradnja mora biti planska i kontinuirana i mora biti usmjerena prije svega na prevenciju, ali i na stalno praćenje primjene Konvencije, odnosno uticaja koje zakonodavstvo i definisane politike imaju na djecu i njihov razvoj. Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost, i ako u tom procesu odrastanja djeteta, ne prepoznamo djetetove potrebe i njegovo pravo na zaštitu, posljedice po dijete i njegov razvoj mogu biti vrlo teške i dugotrajne.

U cilju promocije prava djeteta, unapređenja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite, već tradicionalno se, svake prve nedjelje u oktobru obilježava „Dječija nedjelja” Ovogodišnja „Dječija nedelja” održavaće se pod sloganom: „Porodica na prvom mjestu”.