Poljoprivredni tehničar

 

Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Stručne kvalifikacije:

  • planira, vodi i nadzire poslove u biljnoj (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru) i stocarskoj proizvodnji i u dopunskim djelatnostima;
  • postoje razlicite tehnologije biljne i stocarske proizvodnje;
  • rukuje poljoprivrednim mašinama, oruđima i alatima i posjeduje znanja o bezbjednosti pri radu;
  • posjeduje organizacione sposobnosti u radu;
  • spreman je za saradnju, udruživanje u interesne grupe i asocijacije;
  • spreman je za prihvatanje novih tehnologija, naucnih saznanja te njihovu primjenu u praksi;
  • posjeduje razvijenu ekološku svijest;
  • koristi informaticke sisteme;
  • posjeduje kreativnost, komunikativnost te spremnost na samostalan i timski rad.

Opis poslova

Poljoprivredni tehnicari zajedno sa inžinjerima poljoprivrede obavljaju tehnicke poslove u agronomiji, unapređuju prakticne rezultate istraživanja u poljoprivredi te prepoznaju i riješavaju probleme. Poljoprivredni tehnicari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stocarsku proizvodnju u poljoprivrednim preduzećima i na privatnim Poljoprivrednim dobrima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stocarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradi stocnih i peradarskih prerađevina.

Radni uslovi

Poljoprivredni tehnicari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slicna mjesta. Njihov rad zahtjeva razlicite tjelesne aktivnosti i položaje: stajanje, hodanje, sjedenje (rjeđe), čučanje, saginjanje, penjanje, prenošenje tereta. Radne se operacije povremeno odvijaju u nepovoljnim vremenskim prilikama (snijeg, kiša, vjetar, prašina, niske odnosno visoke temperature).

U radu se služe razlicitim alatima, mašinama i uređajima. To mogu biti jednostavnije alatke, ali i složenije pogonske i prikljucne mašine.

Poljoprivredni tehnicari su izloženi dijelovanju sredstava i otrova koja koriste za suzbijanje korova, bolesti i štetocina. To otvara vrata raznim alergijama i bolestima disajnih organa. Zato moraju koristiti odgovarajuća sredstva.

Poželjne osobine

Za obavljanje poslova poljoprivrednog tehnicara potrebna je cvršća tijelesna građa, otporan i izdržljiv organizam te normalne psihomotorne sposobnosti. Potreban je i normalan vid, uključujući raspoznavanje boja, ta dobar sluh, njuh i okus. Poželjno je da imaju organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.

Ovo zanimanje je prikladno za normalno razvijanje osobe obaju polova koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje.

Poželjne osobine, potrebno obrazovanje, napredovanje i zapošljavanje

Školovanje za poljoprivredne tehnicare traje cetiri godine. Poljoprivredni tehnicari zapošljavaju se u biljnoj, stocarskoj ili kombinovanoj proizvodnji u poljoprivrednim preduzećima, a mogu raditi i na privatnim imanjima. U poslu mogu napredovati do specijalista za uže proizvodno podrucje, kao i do rukovodnog mjesta (poslovođe i sl.). Uz određene uslove, mogu se i dalje usavršavati na poljoprivrednom fakultetu.

Srodna zanimanja

Poljoprivrednom tehnicaru srodna su zanimanja ratarskog tehnicara, stocarskog tehnicara, šumarskog tehnicara, tehnicara zaštita bilja, ribarskog tehnicara, agronoma, veterinara itd. Ovom zanimanju srodna su poljoprivredna zanimanja za koja je predviđen trogodišnji programi za industriju i privredu (ratari, voćari, vinogradari, vinari, vrtlar, cvjećari).