Poljoprivredni fakultet i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za đake radi upisa na fakultet.
Na  plakatu su dati  termini pripremne nastave.
Fakultet štampa i informator o studijskim programima kao i zbirku zadataka za prijemni ispit.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nastava@polj.uns.ac.rs