logo-skola
Najava polaganja maturskog ispita iz tema koje su izučavane iz predmeta-Porodiljstvo za 9.6.2020. u 10h.Molim učenike koji polažu Porodiljstvo da budu spremni i prisutni u zakazano vrijeme.
Najava polaganja maturskog ispita iz Izbornog predmeta-Porodiljstvo za 10.6.2020. u 10h.Molim učenike koji polažu Izborni predmet-Porodiljstvo da budu spremni i prisutni u zakazano vrijeme.
Goran Vranić, prof.