SVEČANA PODJELA DIPLOMA

O POLOŽENOM MATURSKOM I ZAVRŠNOM ISPITU I DIPLOME „UČENIK GENERACIJE“

BIĆE 19.6.2012. U 12 ČASOVA U KASARNI „KOZARA“

Direktor:

Edi Haneš,prof.