U sklopu preventivnih aktivnosti na sprečavanju maloljetničke delinkvencije prestavnici MUP-a RS 21 i 22.3.2017. godine održali su predavanja učenicima prvog razreda. Učenici su upoznati sa rizicima korišćenja društvenih mreža .Drugo predavanje bilo je usmjereno na prevenciju ovisnosti i zloupotrebe droge s ciljem podizanja nivoa svijesti kod učenika o opasnostima droga i njihovoj štetnosti.