logo-skola

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

BANJA LUKA

Datum, 7.11.2014.godine

Odjeljenska vijeća  III1,III2,III3,III4,III5,III10, II6 i II7  u skladu sa Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta ( „službeni glasnik Republike Srpske „ broj 19/10 i 82/11 )  predlažu Nastavničkom vijeću Poljoprivredne škole u Banjoj Luci

 

 

          PLAN I PROGRAM  ORGANIZOVANJA  EKSKURZIJE  UČENIKA 

                   POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BANJA LUKA

 

IZABRANA DESTINACIJA

Izabrana destinacija za ekskurziju maturanata Poljoprivredne škole je Grčka – poluostrvo Kasandra , oblast Halkidiki( najveće poluostrvo u Grčkoj koja se završava sa tri manja poluostrva  poznata kao tri prsta , Kasandra , Sitonija i Atos). Poluostrvo Kasandra obuhvata zapadnu obalu poluostrva tzv. prvi prst.Prepoznatljiva je po pristupačnim plažama , borovim šumama i malim ribarskim mjestima , nepreglednim pješčanim plažama , čistom i toplom vodom. Naročito je interesantna za mlade , željnih neposrednih kontakata sa prirodom i dobrog provoda. Idealna lokacija za obilazak manjih mjesta karakterističnih za grčku kulturu.

 

CILj EKSKURZIJE

Maturska ekskurzija je jedna od prilika da se učenici u neposrednom kontaktu s prirodom tokom putovanja upoznaju sa drugim zemljama , njihovim prirodnim i kulturnim znamenitostima , običajima kao i načinom života u nekim od zemalja Evropske unije.

To je prilika da učenici razviju konkretnu odgovornost prema kolektivu i prema realizacija plana i programa ekskurzije . Učenici treba da unaprijede smisao traženje i spoznaju novih sredina ,ljudi,kultura ,običaja,načina života ,životnog standarda i sl, a u cilju realnijeg sagledavanja i planiranja svojih životnih opredjeljenja.

Maturska ekskurzija kao kruna višegodišnjih školskih aktivnosti svakako je prilika da učenici u novoj sredini i u posebnim uslovima iskažu svoju individualnu i kolektivnu odgovornost , međusobno uvažavanje , uvažavanje nastavnog osoblja , uvažavanje vrijednosti ali i moguće različitosti u novoj sredini.

To je svakako i prilika da učenici prvenstveno ojačaju svoja već stečena prijateljstva i drugarstva ali i prilika za sticanje novih. Takođe je cilj da sintezom stečenih znanja savladaju dio nastavnog programa koji proizilazi iz opšteobrazovnih, stručno-teoretskih predmeta i sveukupne djelatnosti škole( poljoprivreda i prerada hrane).

 

 

ZADACI EKSKURZIJE

Zadaci koji se postavljaju pred ekskurziju:

1.  Razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim , umjetničkim , naučnim  i uopšte  kulturnim vrijednostima jedne specifične regije Grčke. Posjeta preduzećima poljoprivredno prehrambene struke u Srbiji /Đevđeliji/Solunu i upoznavanje sa primjenom savremenih tehnologija .

2. Izgrađivanje estetskih i kulturnih navika (posjeta radionici i prisustvovanje demonstraciji ručne izrade ikona – u podnožju Meteora)

3. Sticanje novih znanja –upoznavanje kulturne baštine i sticanje novih

    saznanja o antičkoj i vizantijskoj Grčkoj.

4.Razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških навика

5.Razvijanje osjećaja odgovornosti (boravak u hotelu – upoznavanje sa pravima i obavezama gosta , doprinijeće razvijanju svijesti o važnosti kulturnog ponašanja i ličnoj odgovornosti ).

6.formiranje  demokratskih stavova u svim odnosima.

7. Upoznavanje sa istorijom grada Soluna – Razgledavanje kulturno-istorijskih znamenitosti Soluna iz različitih perioda:

               arheološko nalazište antičke grčke tržnice , preuređena kasnije u rimski forum na dva nivoa . Najočuvaniji dio foruma je veliko pozorište , koje se još uvijek koristi za ljetne koncerte.

                – Posjeta Galerijeve kapije,bijele kule ,Aristotelov trg, Bazilike „ Sv.Dimitrija“, crkva „Sv.Đorđa“, crkva „Sv.Sofije“,

                 Posjeta Memorijalnom komplleksu Zejtinlik i prisustvovanje istorijskom času o Solunskom frontu

                 – Posjeta manastirskom naselju „Meteori“ smješteni na ogromnim stijenama .Ovaj kompleks čine manastiri : „ Sveta Trojica“ ; „ Varlam“ , „ Preobraženje“ ; „Sveti Stefan“ , „ Sveti Nikola Anapavisis“ , „ Rusan “ i „ Presveta Djeva „ , crkvi „Svete Petke“ ( čime će biti omogućeno upoznavanje sa kulturnom tradicijom).

                   panoramsko razgledanje tokom putovanja posebno dolinom Vardara u Grčkoj, čime će se uočiti zasadi  riže i uzgoj različitih  biljnih kultura kao i sistem za navodnjavanje.

9. Bolje međusobno upoznavanje učenika- slobodno vrijeme provedeno na plaži , sportska takmičenja , noćni izlasci u diskoteke i šetnje , u opuštenoj atmosferi omogućiće

10. Saradnja između nastavnika i učenika-tokom višečasovnog putovanja autobusom i realizovanja različitih posjeta uspostaviće se konstruktivnija saradnja  između nastavnika i učenika i ostvariti bolje upoznavanje i razumijevanje.

11. Razvijanje komunikacijskih sposobnosti

12. Ostvariće se aktivna upotreba engleskog/njemačkog jezika u raznim situacijama.

 

 

 

 

PROGRAM I SADRŽAJ EKSKURZIJE

 

Planirana destinacija za izvođenje maturske ekskurzije učenika trećih rzreda je Grčka. Navedena ekskurzija će se realizovati u toku mjeseca maja 2015.godine u trajanju od 8 dana . Okviran broj učenika 114 ( 53.7%).

 

Prvi dan

Polazak autobusa u popodnevnim časovima iz Banjaluke. Vožnja autoputem preko Beograda i Niša kroz Srbiju do graničnog prelaza Tabanovci , zatim nastavak putovanja kroz Makedoniju( upoznavanje sa geografsko –istorijskim karakteristikama predjela)

 

Drugi dan

Prelazak graničnog prelaza Evzoni . Kraća zadržavanja radi odmora. Dolazak na odredište .Smještaj. Slobodno vrijeme za individualno upoznavanje turističkog mjesta. Kolektivni odlazak na plažu. Večera .Noćenje.

 

Treći dan

Doručak .Vožnja prema Meteorima . Posjeta jednom od 6 manastira, manastiru Preobraženja . U povratku posjeta crkvi Svete Petke u klancu Tempi. nPovratak u mjestu boravka u kasnim popodnevnim satima.Večera.Noćenje.

 

Četvrti dan

Doručak. Slobodno vrijeme za sportske aktivnosti i takmičenja. Večera . Odlazak u diskoteku.Noćenje.

 

Peti dan

Doručak. Odlazak u Solun. Obilazak grada( Aristotelov trg, Bijela kula –simbol grada, bazilika „Svetog Dimitrija“  , Galerijeva kapija, gornji grad, crkve,  gradsko šetalište ….). Slobodno vrijeme za individualna razgledanja . Posjeta srpskom vojničkom groblju Zejtinliku. Povratak u mjesto boravka . Večera. Noćenje.

 

Šesti dan

Doručak. Mogućnost organizovanog fakultativnog izleta . Večera. Noćenje.

 

Sedmi dan

Razduženje soba.Polazak u pravcu Banjaluke u poslijepodnevnim satima. Putovanje preko Makedonije i Srbije sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Usputno razgledanje doline Vardara u Grčkoj , sistema za navodnjavanje , mreže kanala, zasada riže i uzgoja različitih kultuta.

 

Osmi dan

Dolazak u Banjaluku u jutarnjim satima . Kraj programa.

 

 

TEHNIČKA ORGANIZACIJA EKSKURZIJE

 

        Prevoz,boravak na izabranim destinacijama , smještaj i boravak u hotelu, neprestano prisustvo sertifikovanog turističkog vodiča organizovaće izabrana turistička agencija u skladu sa članom 16.Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ( „ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 19/10 i 82/11 ).

     Prilikom izbora turističke agencije , školski odbor treba naročito da vodi brigu o:

 

          cijeni aranžmana prilagodljiva za učenike i njihove roditelje,

          kvalitetu smještaja i ishrane,

          kvalitetu prevoza , tehničkoj ispravnosti , starosti i opremljenosti autobusa,

          kslova načina plaćanja i

          referentne liste.

 

         Prije izvođenja ekskurzije organizovati sastanak direktora škole, profesora koji će biti pratioci učenika i predstavnika izabrane turističke agencije na kome će biti dogovorena i precizirana sva pitanja koja su od značaja za pripremu i organizaciju same ekskurzije.

        Nakon ovog sastanka , neposredno prije izvođenja ekskurzije organizovati sastanak direktora škole , razrednih starješina  i roditelja učenika koji će ići na ekskurziju.

        Po sklopljenom ugovoru između škole i turističke agencije , primjerak ugovora dostaviti profesoru , vođi puta.

 

NOSIOCI PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI

 

            Nosioci pripreme i organizacije i izvođenja plana ekskurzije su direktor škole , savjet roditelja , savjet učenika i odjeljenske starješine.

            Tokom ekskurzije najodgovornija lica su profesori škole koji budu određeni kao pratioci učenika.

             Izbor profesora , odnosno pratilaca učenika treba da se izvrši najkasnije 30 dana prije putovanja kako bi imenovani mogli izvršiti sve neophodne školske i porodične pripreme.

            Po jednom autobusu obezbjediti minimum tri profesora kao pratioce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIRANJE EKSKURZIJE

     Matursku ekskurziju finansiraće njihovi roditelje , odnosno staratelji.

     U posebnim slučajevima , kada ima problema sa obezbjeđenjem sredstava za djecu palih boraca, sredstva nastojati obezbjediti putem odgovarajućih nadležnih institucija , odnosno organizacija i udruženja.

     Za profesore , pratioce učenika obezbjediti dnevnice u skladu sa zakonom.

       

OBAVJEŠTENJE RODITELJA I ŠKOLE ZA VRIJEME TRAJANJA EKSKURZIJE

 

      U toku trajanja ekskurzije , vođa puta ( jedan od profesora ) i vodič iz turističke agencije svakodnevno će obavještavati direktora škoe o toku i aktivnostima koje se provode na ekskurziji.

      Roditelji učenika moći će svakodnevno dobiti informacije od direktora i sekretara škole.

 

NAČIN ANALIZE I PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA PO OKONČANJU EKSKURZIJE

 

    Poslije završene ekskurzije , odnosno po povratku , vođa puta će podnijeti pismeni izvještaj direktoru škole o organizaciji i realizaciji ekskurzije.

 

Plan i program ekskurzije treba da se razmatra na sjednici Nastavničkog vijeća.

 

PLAN I PROGRAM SAČINILI

ČLANOVI KOMISIJE

 

1.      Rada Čičić, predsjednik

       _____________________________

 

2.      Ljubiša Rokić, član

       _____________________________

 

3.      Radomir Laganin,član

      ______________________________

 

4.      Radmila Janković , član

_____________________________

 

5.      Bogdana Knežević , član

_______________________________

 

6.      Tanja Bošnjak , član

       _______________________________