Jeste da je pao veliki snijeg ali kolektiv poljoprivredne škole je na “nogama”. Radili su školski grnovi,skidao se snijeg sa plastenika…

 

F O T O