Održana regionalna konferencija „Overcome the skills – information gap“

U Banjaluci u hotelu Talija, u periodu od 27.9. – 30.9.  je održana regionalna konferencija „Overcome the skills – information gap“ sa gostima iz različitih organizacija koje rade sa mladima, a dolaze iz Zuricha, Novog Sada, Kruševca, Zenice, Banjaluke, Beograda, Prištine, Prizrena i Peći. 

Cilj konferencije je bio razmjena iskustava zemalja (BiH, Srbija) kako prevazići problem nedovoljnog informisanja mladih ljudi o mogućnostima školovanja i odabira zanimanja, te kako unaprijediti obrazovni sektor da školuje kadrove spremne i adekvatno osposobljene za tržište rada.

Posebni gosti Konferencije su bili:

Branka Malešević, pomoćnik Ministra za omladinu, MPOS RS
Nela Sladojević, stručni saradnik za međunarodnu saradnju , MPOS RS
Edi Haneš, direktor Poljoprivredne škole Banja Luka
Zoran Vuković, direktor Interfob consultinga, koordinator WMTA centra Srbac

Konferencija je podržana i finansirana od švajcarskog donatora SOLIDAR Suisse.

Učesnici Konferencije su posjetili Poljoprivrednu školu gdje su ih primili prof. Bakal Bojan, Podunavac Goran i direktor škole. Obišli su Edukativni centar, pogon za praktičnu nastavu za smjer prehrambeni tehničar.

Uručeni su im prigodni poklon paketi.

F O T O – G A L E R I J A