Obavještavamo vas da smo u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbjedili
besplatne online kurseve engleskog jezika.
ITAcademy kao dio kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku
đacima koji žele da usavrše i unaprijede svoje znanje engleskog jezika da postanu
što uspješniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu.
Komisija (nastavnici engleskog jezika) će odlučiti ko će dobiti mogućnost za pohađanje ovih kurseva.
Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim ostvarujete
pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na strani prijave
dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezika
kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.