• Obavještavamo učenike završnog trećeg i četvrtog razreda da se redovna nastava završava u četvrtak, 18. maja 2017. god.

 • O terminima podjele svjedočanstava, prijavi popravnog, zavšnog i maturskog ispita učenici će biti obaviješteni putem oglasne table.

 • Podsjećamo vas da provjerite da li imate svjedočanstva završenih razreda, jer se maturski i završni ispit neće moći prijaviti bez svih svjedočanstava. Ukoliko je svjedočanstvo izgubljeno potrebno se javiti sekretaru škole radi izrade duplikata.

 • Profesori – mentori za izradu maturskog rada odrediće krajnji rok za predaju maturskog rada mentoru. Prilikom prijavljivanja maturskog rada uz maturski rad svi učenici moraju predati obrazac o praćenju izrade maturskog rada (evidentirana najmanje četiri uvida od strane mentora).

 • Takođe, vas podsjećamo da na vrijeme dostavite potvrdu sa ocjenom o obavljenoj praktičnoj nastavi.

 • Po zaključivanju uspjeha učenika izvršiće se izbor učenika generacije.

  • Kandidat za učenika generacije može biti učenik koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima.

  • Prijedlog kandidata za učenika generacije može dati sam učenik, odjeljenjski starješina, odjeljenjska zajednica učenika, odjeljenjsko vijeće, Savjet roditelja i Savjet učenika.

 • I ove školske godine kreiramo album sa fotografijama maturanata. Pozivamo maturante da svoje fotografije i panoe koje ćemo objaviti na školskom sajtu šalju na e-mail poljkabinf@gmail.com

 • Na školskom sajtu možete pronaći informacije o licenciranim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima, uputstvo za pisanje maturskog rada i Pravilnik o izboru učenika generacije.

 • Univerzitet u Banjoj Luci organizuje 25.aprila Dan otvorenih vrata Univerziteta. Predviđeno je da maturanti toga dana posjete fakultete za koje su pokazali zainteresovanost prilikom anketiranja.Program Dana otvorenih vrata nalazi se na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.

 

SVIM UČENICIMA ŽELIMO USPJEŠAN ZAVRŠETAK ŠKOLOVANJA I MNOGO SREĆE U BUDUĆNOSTI!

 

BANJA LUKA, 4.4.2017. Direktor:

 Edi Haneš, prof.