Kandidat za učenika generacije može biti učenik koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima.

Posebno se bira :

a) učenik generacije koji se školuje u četvorogodišnjem trajanju i
b) učenik generacije koji se školuje u trogodišnjem trajanju

Prilikom vrednovanja za izbor učenika generacije vrednuju se sljedeći elementi:

a) uspjeh u učenju,
b) uspjeh na takmičenju u znanju iz pojedinih predmeta,
v) uspjeh na konkursima, izložbama, sajmovima učeničkih dostignuća i sl,
g) učešće i uspjeh u raznim sportskim aktivnostima,
d) rezultati u radu registrovanih sekcija u školi.

Učenika generacije može predložiti odjeljenjska zajednica učenika, Odjeljenjsko vijeće, Savjet učenika, Savjet roditelja, samoinicijativno ili Nastavničko vijeće.

Prijedloge predati u pedagoško – psihološku službu Škole do 23.maja 2014. godine.

Direktor: 

Edi Haneš,prof.