obuka-proizvodjaca-sira-feb-2018

U okviru projekta “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva” koje finansira USAID/FARMA II.
izvršena je obuka potencijalnih proizvođača sira iz opština Mrkonjić Grad, Derventa i 31.01.2018.god. sa područja opštine Prijedor. Ostali su kandidati za obuku sa Opštine Banja Luka.
Obuka se realizuje u sirani JU Poljoprivredne škole uz podršku Gradske razvojne agencije Banja Luka i profesora škole i Tehnološkog fakulteta Banja Luka.

F O T O