JU POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BANJALUKA

Knjaza Miloša br. 9

Kontakt tf: 051/305-490

Broj : 631/15.

Dana, 18. 9. 2015. godine

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Sl. glasnik RS“, br. 59/09 i 1/12 ), člana 14. Statuta JU Poljoprivredne škole Banja Luka i rješenja Zavoda za obrazovanje odlaslih, broj: 07/5.1/604 – 100/14 od 23. 4. 2014.  i broj: 07/5.1/604 – 100- 1/14 od 23. 4. 2014. godine, JU Poljoprivredna škola Banjaluka r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis polaznika u školskoj 2015/2016. godini za obrazovanje odlaslih u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao i programe osposobljavanja

Konkurs se raspisuje za struku : poljoprivreda i prerada hrane :

1.Za izvođenje javno važećeg :

          Program osposobljavanja proizvođača rasada povrća i cvijeća, 24 polaznika ( dvije grupe po12 polaznika),

          Program osposobljavanja za poslove pekara, 24 polaznika ( dvije grupe po 12 polaznika),

          Program osposobljavanja za plasteničku proizvodnju, 24 polaznika ( dvije grupe po 12 polaznika),

          Program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara, 16 polaznika ( dvije grupe po 8 polaznika),

          Program osposobljavanja za poslove vinara i vinogradara,16 polaznika ( dvije grupe po 8 polaznika),

          Program osposobljavanja za poslove pčelara, 16 polaznika ( dvije grupe po 8 polaznika),

          Program osposobljavanja sakupljača gljiva, 16 polaznika ( dvije grupe po 8 polaznika) i

          Program osposobljavanja sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva, 16 polaznika ( dvije grupe po 8 polaznika.

2. Za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih za srednje stručno obrazovanje odrasluh, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju:

Za  zanimanja četvrtog stepena:

– veterinarski tehničar,24 polaznika,

– poljoprivredni tehničar, 24 polaznik,

– prehrambeni tehničar, 24 polaznika,

      Za zanimanja trećeg stepena:

1.      pekar, 24 polaznika

2.      mesar, 24 polaznika

3.      cvjećar – vrtlar, 24 polaznika

4.      voćar – vinogradar, 24 polaznika

5.      farmer, 24 polaznika

6.      prehrambeni proivođač, prerađivač mlijeka, 24 polaznika

OPŠTI USLOVI UPISA

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje se navedene programe ako ima: navršenih 18 godina života, nema status redovnog učenika, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu osnovnu školu radi završetka programa srednjeg stručnog obrazovanja  odraslih ili predhodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  • Prijava za upis ( dobija se u školi),
  • Ovjerena fotokopija svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za program srednjeg stručnog obrazovanja odraslih),
  • Ovjerena fotokopija svjedočanstava o stečenoj stručnoj spremi i diploma ( za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije),
  • Izvod iz matične knjige rođenih .

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje se u javno važeći program obrazovanja odraslih.

Visina školarine zavisiće od broja prijavljenih kandidata.

UPISNI ROK

Upis polaznika će se vršiti od 1. do 31. oktobra 2015. godine.

PROCEDURA ZA UPIS

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u JU Poljoprivrednoj školi Banjaluka, Knjaza Miloša br. 9, svakim radnim danom u vremenu od 10.00 do 12.00 časova u kancelariji organizatora obrazovanja odraslih – kontakt telefon: 051/ 305 – 490.            

Direktor škole:

Edi Haneš, prof.