Dostavljamo Vam sve neophodne formulare i objašnjenja za Dane otvorenih vrata Univerziteta u Banjoj Luci. Manifestacija će biti održana 18.04.2018. godine u Banjoj Luci.

Srdačno,

Milan Unčanin

 STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

+387 51 321 188 (Kancelacija Studentskog parlamenta – Rektorat)

UNIVERZITETSKI GRAD, BULEBAR VOJVODE PETRA BOJOVIĆA 1A,

78 000 BANJA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA, BiH