logo-skola
Obavještavamo učenike da se nastava na daljinu u školskoj 2019/20. godini završava u srijedu, 17. juna 2020. godine.
 • Odjeljenjske starješine će saopštiti učenicima i roditeljima uspjeh učenika.
 • Po instrukciji Republičkog pedagoškog zavoda – razredni ispit polagaće učenici koji uopšte nisu pratili nastavu na daljinu, odnosno oni učenici za koje nije moguće izvesti zaključnu ocjenu. Mogućnost polaganja razrednog ispita imaju i učenici koji nisu zadovoljni zaključnom ocjenom. Razredni ispit polaže se online ili na drugi način, ako se steknu uslovi, na način propisan zakonskom legislativom. Vladanje učenika ocjenjuje se na osnovu cjelokupnog ponašanja tokom cijele školske godine i odnosa prema obavezama i odgovornostima u učenju tokom nastave na daljinu.
 • Prigovor na zaključnu ocjenu može se dostaviti elektronskim putem ili redovnom poštom.
 • Podjela svjedočanstava o završenom razredu obaviće se kako slijedi:
  • Za učenike crvene smjene ( veterinarski tehničar, mesar, pekar,) u ponedjeljak, 29.6.2020.

8, 00 – I1 ( u učionici broj 7 ), I2 ( u učionici broj 13 )
9, 00 – I7 ( u učionici broj 7 ), II1 ( u učionici broj 13 )
10,00 – II2 ( u učionici broj 7), II6 ( u učionici broj 13 )
11 ,00 – II7 ( u učionici broj 7 ),III1( u učionici broj 13 )
12,00 III2 ( u učionici broj 7 )

  • Za učenike plave smjene ( poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar,) u utorak, 30.6.2020.
   8, 00 – I3 ( u učionici broj 7 ), I5 ( u učionici broj 13)
   9, 00 – II3 ( u učionici broj 7 ), II5 ( u učionici broj 13 )
   10,00 – III3 ( u učionici broj 7 ), III5 ( u učionici broj 13 )
   11 ,00 – III10 ( u učionici broj 7 )

Za učenike koji su upućeni na popravni ispit biće oglašen raspored i način organizovanja pripremne nastave i raspored prijavljivanja i polaganja popravnog ispita. Raspored će biti u školskom holu i na sajtu Škole.

Svim učenicima želimo uspješan završetak nastave i ugodan ljetni raspust.

Banja Luka, 12.6.2020. direktor:

Bojan Bakal, prof.