Obavještenje za maturante o ispitima u avgustovskom roku

Popravni ispit

·         Maturanti  popravni ispit prijavljuju 14.8.2014. od 8,00 – 10,00 časova.

·         Pismeni ispit iz srpskog jezika,14.8. u 10,00.

·         Usmeni ispiti 15.8. 2014. od 8,00 – 12,00 po rasporedu komisija.

____________________________________________________________________

Završni i maturski ispit

  • Prijava završnog i maturskog ispita  15 .8.2014. od 8,00 – 14, 00

Završni ispit polažu učenici koji su završili treći razred.

Maturski ispit polažu učenici koji su završili četvrti razred.

Učenici podnose: prijavu, rodni list i svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima.        

·         Pismeni ispit iz srpskog jezika 18.8.2014.u 10,00

Rezultati pismenog ispita 19.8.2014.

·         Odbrana maturskog rada 20.8.2014. 

·         Ispit iz izbornog predmeta 21.8.2014.

Podjela diploma o položenom završnom i maturskom ispitu  25.8. 2014.  po dogovoru sa razrednicima.

Direktor:

Edi Haneš, prof.